ROK SZKOLNY 2020 - 2021ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KALINOWICACH bierze udział w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ (NUMER PROJEKTU: RPOP.09.01.01-16-0012/19). Realizatorem projektu jest GMINA STRZELCE OPOLSKIE.

Projekt jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych, dla których Gmina Strzelce Opolskie jest organem prowadzącym.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli, a także zindywidualizowane podejście do pracy z uczniem, w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Planowane efekty projektu: indywidualizacja pracy i opieki nad uczniem, zwiększenie wiedzy nauczycieli z zakresu e-zasobów i e-podręczników, podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli poprzez ich udział w studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej oraz szkoleniach, zwiększenie możliwości edukacyjnych uczniów dzięki bogatej ofercie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających umiejętności i zainteresowania oraz kompetencje. Zostanie również utworzona międzyszkolna pracownia komputerowa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich. Pracownia stworzy możliwość prowadzenia zajęć z robotyki nowoczesnymi metodami nauczania, które pozwolą podnieść poziom nauczania i uatrakcyjnić formę prowadzonych lekcji. Z w pełni wyposażonej pracowni korzystać będą uczniowie wszystkich szkół podstawowych w Gminie Strzelce Opolskie.

Wartość projektu: 418 192, 50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 397 282, 87 złOTWARCIE BIAŁEGO ORLIKA

ZMIANA PLANU LEKCJI

Od 16.11.2020 r. zmienia się plan lekcji. Nowy plan do pobrania w dzienniku elektronicznym lub na szkolnej stronie w zakładce "plan lekcji".
WAŻNE INFORMACJE

Od 9.11.2020 r. klasy I-III przechodzą na zdalne nauczanie (przez aplikację Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny). Plan lekcji nie ulega zmianie.

Przypominamy, że w godz. 8.00-16.00 dzieci mogą przebywać poza miejscem zamieszkania tylko w obecności osoby dorosłej.
WAŻNE INFORMACJE

Od 26.10.2020 r. klasy IV-VIII przechodzą na zdalne nauczanie (przez aplikację Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny). Plan lekcji nie ulega zmianie.

Przypominamy, że w godz. 8.00-16.00 dzieci mogą przebywać poza miejscem zamieszkania tylko w obecności osoby dorosłej. Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły i opuszczają szkołę w obecności opiekuna/rodzica.
Rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii


III miejsce w Gminie Strzelce Opolskie

Nasza szkoła zajęła III miejsce w gminie za uzyskanie bardzo wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Gratulujemy!

      Poznajmy się bliżej

16.09. 2020 r. obyły się pierwsze warsztaty integracyjne z cyklu ”Poznajmy się bliżej” dla uczniów kl. I i II. Zajęcia poprowadziła psycholog szkolny- Karolina Kozłowska. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję m.in. stworzyć krzyżówkę ze swoich imion, narysować autoportrety i poznać swoje zainteresowania. W międzyczasie przypomniano również o zasadach bezpiecznej zabawy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Podczas zajęć wszystkim dopisywał świetny humor. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w proponowane przez panią psycholog zadania. Kolejne warsztaty już niebawem.

      

      

Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach

ul.Szkolna 1
47-100 Strzelce Opolskie

Telefon: (077) 461 75 13INSTRUKCJA DLA RODZICÓWZPO Kalinowice